?

Log in

No account? Create an account
Deze community is volgens mij niet zo actief meer, maar misschien kan… - De wereld aan je voeten. [entries|archive|friends|userinfo]
Ontdek de wereld!

[ informatie | ontdekdewereld ]
[ archief | herinneringen ]
[ zoek in de | tags ]

Links
[Links:| Hitchhikers Liftplaats Travelmarker: Lifters Liften: Soda reizen Backpackers Couchsurfing Reisverslagen: Waar ben jij.nu Vaccinaties: de Reisdokter Eurolines Overige links ]

[Jul. 31st, 2011|10:42 pm]
De wereld aan je voeten

ontdekdewereld

[flemmefatale]
Deze community is volgens mij niet zo actief meer, maar misschien kan iemand mij toch helpen. Ik wil met een vriendin van mij in oktober/november een weekje naar Griekenland, we willen gewoon lekker relaxen dan, zwemmen, lekker uit eten en een liefst iets wat niet zo heel toeristisch is. Heeft iemand wat tips?
LinkReply

Comments:
From: atriceomuto
2011-11-01 08:02 pm (UTC)
Thanks for an idea, you sparked at thought from a angle I hadn’t given thoguht to yet. Now lets see if I can do something with it.

(Reply) (Thread)