?

Log in

No account? Create an account
Ik wil misschien van de zomer door Hongarije - Slowakije - Tsjechië… - De wereld aan je voeten. [entries|archive|friends|userinfo]
Ontdek de wereld!

[ informatie | ontdekdewereld ]
[ archief | herinneringen ]
[ zoek in de | tags ]

Links
[Links:| Hitchhikers Liftplaats Travelmarker: Lifters Liften: Soda reizen Backpackers Couchsurfing Reisverslagen: Waar ben jij.nu Vaccinaties: de Reisdokter Eurolines Overige links ]

[Oct. 24th, 2010|01:59 pm]
De wereld aan je voeten

ontdekdewereld

[flemmefatale]
Ik wil misschien van de zomer door Hongarije - Slowakije - Tsjechië reizen.
Hoe kan ik dit het beste doen? Met de trein? Bus?
Kan je dat makkelijk ter plekke daar doen? Alle tips zijn welkom!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: meteoricnailo
2010-10-24 04:34 pm (UTC)
global pass! check hispeed :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: flemmefatale
2010-10-24 06:23 pm (UTC)
Ik bedoelde meer binnen de bovengenoemde landen zelf. Ik vlieg namelijk Boedapest in en heb vanaf daar 2 weken de tijd om in Plzen, Tsjechië te eindigen.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: irrelevantie
2010-10-24 10:50 pm (UTC)
Zoals in elk Europees land:

Goedkoopst? Liften
Comfortabelst? Trein
Betrouwbaarst (als in 'in elk groter dorp aanwezig'): Bus

Kijk op de sites van de nationale spoorwegen voor een overzicht van de treinlijnen en de prijzen en bepaal aan de hand daarvan hoe vaak je bussen nodig hebt. Of dus gewoon op de gok liften.
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: flemmefatale
2010-10-25 03:08 pm (UTC)
Bedankt voor de tip. Ik ga het even googlen :) Xxx
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rememberme_x
2010-10-26 07:55 am (UTC)
ik zou gaan interrailen! dat is ideaal voor zo'n reis! treinen dus :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mushroomattack
2011-01-04 07:46 pm (UTC)
studentagency.cz :) zo verplaats ik mij altijd in tsjechie
(Reply) (Thread)