?

Log in

No account? Create an account
Ik wil misschien van de zomer door Hongarije - Slowakije - Tsjechië… - De wereld aan je voeten. [entries|archive|friends|userinfo]
Ontdek de wereld!

[ informatie | ontdekdewereld ]
[ archief | herinneringen ]
[ zoek in de | tags ]

Links
[Links:| Hitchhikers Liftplaats Travelmarker: Lifters Liften: Soda reizen Backpackers Couchsurfing Reisverslagen: Waar ben jij.nu Vaccinaties: de Reisdokter Eurolines Overige links ]

[Oct. 24th, 2010|01:59 pm]
De wereld aan je voeten

ontdekdewereld

[flemmefatale]
Ik wil misschien van de zomer door Hongarije - Slowakije - Tsjechië reizen.
Hoe kan ik dit het beste doen? Met de trein? Bus?
Kan je dat makkelijk ter plekke daar doen? Alle tips zijn welkom!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rememberme_x
2010-10-26 07:55 am (UTC)
ik zou gaan interrailen! dat is ideaal voor zo'n reis! treinen dus :)
(Reply) (Thread)